PBL

Oferta

Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego wykonuje roboty związane z budową, przebudową oraz kompleksową modernizacją linii kolejowych począwszy od fazy projektowania aż po finalną realizację inwestycji.

PBL Kutno realizuje zadania jako wykonawca i podwykonawca.

Posiadamy doświadczenie w realizacji zadań związanych z budową torów peronów przejazdów kolejowych, a także budową dróg równoległych o każdym rodzaju nawierzchni. Realizujemy roboty związane z kompleksowym odwonieniem linii kolejowych.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno techniczną, wykwalifikowanych pracowników oraz sprzęt niezbędny do wykonywania tego typu zadań.

oferta-1Roboty okołotorowe oferta-2Roboty podtorzowe oferta-3Roboty odwodnieniowe
oferta-4Budowa przejazdów oferta-5Budowa peronów oferta-6Budowa skarp i nasypów